Elektronska fiskalizacija

Prema Zakonu o fiskalizaciji koji je objavljen u listu "Službeni glasnik RS", broj 153 od 21. decembra 2020. svi obveznici koji imaju obavezu izdavanja fiskalnih računa prelaze na novi sistem. Predviđen rok za početak primene Zakona je 01.01.2022. godine.

Elektronska fiskalizacija


2021-04-14
Objavio : Admin

 Prema Zakonu o fiskalizaciji koji je objavljen u listu "Službeni glasnik RS", broj 153 od 21. decembra 2020. svi obveznici koji imaju obavezu izdavanja fiskalnih računa prelaze na novi sistem. Predviđen rok za početak primene Zakona je 01.01.2022. godine.
    Zakon određuje da se svi računi u trenutku izdavanja evidentiraju u bazi podataka Poreske uprave. Fiskalizacija računa se vrši pomoću sistema Poreske Uprave koja obrađuje primljene račune. Jedna od novina je to da će svaki fiskalni račun sadržati dvodimenzionalni (QR) kod pomoću koga će svaki kupac dobara ili usluga prostim skeniranjem moći da proveri račun na linku sadržanom u barkodu.
    Termin “fiskalna kasa” više se neće koristiti, već se uvodi termin “elektronski fiskalni uređaj”. Elektronski fiskalni uređaj je hardversko i/ili softversko rešenje, koje koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prenosa podataka o fiskalnim računima u sistem Poreske uprave. Fiskalni račun je fiskalni dokument kojim se potvrđuje da je pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, evidentiran u elektronskom fiskalnom uređaju. Kao i do sada, svaki račun mora sadržati naziv i PIB poreskog obveznika koji izdaje račun, jedinstvenu oznaku (broj) računa, specifikaciju ostvarenog prometa dobara i usluga, poresku stopu i iznose poreza po poreskim stopama. Osim uvođenja QR koda, novina je što će račun sadržati i PIB pravnog lica primaoca usluge, ali i referencu ka broju računa na koji se odnosi – na primer broj avansnog fiskalnog računa, ili broj osnovnog računa ukoliko se vrši storniranje prometa (povrat robe od kupca).
    Svaki objekat u kome se vrši promet dobara i usluga moraće se registrovati u Poreskoj upravi. Elektronski fiskalni uređaj će morati da ima izdato odobrenje za upotrebu od strane poreskog organa. Zakon predviđa da se svaki račun šalje u sistem u trenutku izdavanja, sa izuzetkom privremenog prestanka rada internet konekcije, kada je predviđen rok od 5 dana za slanje računa u sistem.
    Slični sistemi već postoje u zemljama u okruženju.

Poslednje objave


Odabir ERP rešenja i pravci razvoja IT strategije

Odabir ERP rešenja i pravci razvoja IT strategije 2017-09-16 ,objavio: Admin

Uvođenje informacionog sistema za planiranje resursa na nivou kompanije (ERP) je svakako bitan deo IT strategije, ali nju treba posmatrati u mnogo širem kontekstu. Brzina i agilnost postaju ključni faktori u određivanju da li jedna organizacija može da opstane na dinamičkom tržištu.

Tehnologija nikada nije bila toliko strateški važan resurs kao što je to danas u digitalnom dobu. Ona se koristi za kreiranje novih poslovnih modela, proizvoda i usluga, za poboljšanje postojeće ponude i kreira bolja iskustva kupaca. Iz toga sledi da kompanija u takvim uslovima mora da razvije odgovarajuću IT strategiju za uspeh.

Poslovna strategija treba da bude fleksibilna i organizacije moraju da budu u stanju da brže stvaraju nove mogućnosti i mnogo češće nego što su to…

Kompletna vest →

Zašto Vam je neophodan web sajt?

Zašto Vam je neophodan web sajt? 2017-09-01 ,objavio: Admin

Poslovanje bez web sajta u današnje vreme je nezamislivo. Ako niste na internetu, bez obzira da li ste mali preduzetnik ili kompanija, kao da ne postojite. U tekstu su predstavljeni glavni razlozi zbog čega je to tako!

Bez obzira da li imate proizvodnu, uslužnu ili trgovačku firmu, u današnje vreme nezamislivo je predstaviti svoje proizvode i usluge bez prisutnosti na internetu. Marketing mix koji primenjujete takođe nije kompletan ako u njegovoj srži nije moderna internet prezentacija. Zašto je to tako? Pokušaćemo da nađemo odgovor u sledećim razlozima:

Razlog #1. Privućičete više klijenata

Više od 3 milijarde ljudi koristi internet svakog dana,…

Kompletna vest →

Šta je elektronsko poslovanje?

Šta je elektronsko poslovanje? 2017-08-30 ,objavio: Admin

Elektronsko poslovanje je oblik poslovanja kod koga se poslovne transakcije obavljaju elektronskim putem korišćenjem informacione i komunikacione tehnologije.

  • Elektronsko poslovanje (EB – Electronic Business) jeste vodjenje poslova na Internetu, i ne podrazumeva samo kupovinu i prodaju, nego i brigu o klijentima i poslovnim partnerima, kao i organizovanje poslova u soptsvenoj firmi online vezom i organizaciju poslovanja sa klijentima.​
  • E - trgovina (E-commerce) predstvalja kupovinu i prodaja dobara ili usluga putem Interneta kao i prihode od reklame,elektronsku razmenu dokumenata koji prate robu, novac i usluge, poslovanje putem elektronskih sredstava: EDI, email,ftp, itd.
  • Termin elektronska trgovina može se definisati i kao proces upravljanja onlajn finansijskim transakcijama od strane pojedinaca ili…

Kompletna vest →

Kontaktirajte nas


Glavna 176,TC Atrijum
Ruma,22400

office@itsmart.rs