Odabir ERP rešenja i pravci razvoja IT strategije

Uvođenje informacionog sistema za planiranje resursa na nivou kompanije (ERP) je svakako bitan deo IT strategije, ali nju treba posmatrati u mnogo širem kontekstu. Brzina i agilnost postaju ključni faktori u određivanju da li jedna organizacija može da opstane na dinamičkom tržištu.

Odabir ERP rešenja i pravci razvoja IT strategije


2017-09-16
Objavio : Admin

Tehnologija nikada nije bila toliko strateški važan resurs kao što je to danas u digitalnom dobu. Ona se koristi za kreiranje novih poslovnih modela, proizvoda i usluga, za poboljšanje postojeće ponude i kreira bolja iskustva kupaca. Iz toga sledi da kompanija u takvim uslovima mora da razvije odgovarajuću IT strategiju za uspeh.

Poslovna strategija treba da bude fleksibilna i organizacije moraju da budu u stanju da brže stvaraju nove mogućnosti i mnogo češće nego što su to radili u prošlosti.

U takvim organizacijama, IT strategija takođe treba da bude fleksibilna i podložna čestim izmenama, kako u strategiji tako i u tehnološkim potrebama organizacije.

Sledeći koraci predstavljaju pravilan pravac razvoja IT strategije:

1. Identifikovanje poslovnih kapaciteta koji će biti potrebni u periodu za koji se strategija razvija

2. Razvoj tehnološke vizije koja opisuje ključne karakteristike na koji način će tehnološka platforma organizacije podržati strategiju organizacije.

3. Određuje se vremenski rok planiranja IT strategije – na osnovu analize tržišta preporučeni period je 12-24 meseci, nakon čega se vrši revizija plana.

4. Potrebno je definisati poslovne kapacitete koji će biti prioritet tokom utvrđenog vremenskog roka za planiranje IT strategije

5. Određivanje ključnih delova organizacije koje će najbrže postići rezultate primenom odgovarajuće IT strategije.

Agilna IT strategija zahteva kolaborativni i interaktivni pristup sa IT stručnjacima koji rade zajedno sa zaposlenima iz drugih oblasti poslovanja u svakom koraku procesa.  Prvi korak u saradnji IT stručnjaka sa ostalim članovima organizacije je odabir najboljeg ERP rešenja na tržištu, koje će se implementirati u organizaciji.

Sa toliko različitih ERP rešenja na tržištu danas, odabir najboljeg može biti ogroman zadatak za organizaciju. Dok mnoge kompanije smatraju da će bilo koji softver raditi i da će se njihove poslovne jedinice jednostavno prilagoditi funkcionalnosti softvera, negativna iskustva ukazuju da to nije najbolje rešenje. Dalje, pošto bi pravo ERP rešenje trebalo da pruži  ključnu konkurentsku prednost kompaniji, odluku ne treba donositi olako ili sa nepotpunim podacima.

Dakle, bitno je ustanoviti najbolji način odabira najboljeg ERP rešenja za organizaciju. U nastavku su sedam koraka koje treba da pomognu u odlučivanju prilikom odabira najboljeg rešenja:

1.   Pregled i analiza procesa rada - Pošto ERP rešenje treba da bude podrška poslovnim procesima,  prvo bi trebalo definisati i dokumentovati tekuće poslovne procese. Ova analiza treba da obuhvati i plan kako će poslovni procesi izgledati u nekom budućem periodu i  odgovarajuće poslovne zahteve. Ova  analiza bi na kraju trebalo da se koristi za ocenu da li je softver u kontekstu poslovnih potreba organizacije.

2.   Procena tehničke opremljenosti - Važno je razumeti kako će potencijalno softversko rešenje biti uskladjeno sa postojećom infrastrukturom. Na primer, ako je svuda u organizaciji operativni sistem Windows, najbolje je odabrati ERP rešenje urađeno u Microsoft .NET platformi.

3.   Razumevanje ukupnih troškova uvođenja ERP rešenja - Čest je slučaj da organizacija potceni ukupno vreme potrebno za implementaciju, što dovori do značajnog uvećanja troškova uvođenja novog sistema u upotrebu. Međutim, mnogo je lakše prihvatiti potencijalne troškove u ranoj fazi procesa, a ne posle kada se organizacija već obavezala na određeno rešenje. Trebalo bi u toj fazi identifikovati sve "skrivene troškove" u vezi sa ERP, uključujući troškove implementacije, nadogradnje hardvera, nagomilavanje posla usled angažovanja na implementaciji, održavanje softvera, itd

4.   Razviti realan plan implementacije - Dok je u toku rana faza odabira rešenja, potrebno je  procenu trajanja implementacije od strane dobavljača usluga uzeti sa rezervom. Važno je da se razvije sveobuhvatan plan projekta koji uključuje ne samo aktivnosti potrebne za instaliranje softvera, već i one koje su potrebne da bi rešenje bilo u potpunosti funkcionalno, testirano, i prihvaćeno od strane krajnjih korisnika. Ovaj plan treba razviti pre konačne odluke o kupovini softvera, tako da u se u potpunosti razumeju obavezni troškove i resursi koji su potrebni da bi projekat bio uspešan. Projektni plan implementacije treba da obuhvata sve, od poslovnih procesa, prenosa podataka, više test iteracija, i ključnih aktivnosti upravljanja promenama nastalim u organizaciji.

5.   Uočiti potencijalne poslovne prednosti novog sistema. Ako se prednost ne uoči, mala je verovatnoća da će biti iskorišćena. Organizacije često traže u ERP rešenju način da se smanje troškovi i poveća prihod, a trebalo bi da uočiti ove prednosti kako bi se iskoristio pun potencijal ERP rešenja

6.   Sagledati sve opcije na tržištu. Suprotno uobičajenom verovanju, ima više od samo dva do tri ERP softvera na tržištu. Iako najpoznatija rešenja zauzimaju veći deo tržišta, ima najmanje 70  softverskih rešenja na tržištu, sa različitim stepenom funkcionalnosti i upotrebne vrednosti. Kompanije često pogrešno biraju rešenje samo zbog imena ili na osnovu toga što ga konkurencija koristi. Umesto toga, organizacije treba da razmotre opcije koje će na najbolji način ispuniti jedinstvene poslovne zahteve i izvore konkurentske prednosti.

7.   Potražiti objektivan i nezavisan savet. Najbolje je konsultovati kolege, zaposlene i druge kontakte šta oni koriste ili bi preporučili za kompaniju. Internet pruža ogromnu bazu znanja, a ako je potrebno uvek je moguće angažovati ERP konsultanta. U svakom slučaju, ne treba misliti da  su svi odgovori tu, ako nema prethodnog iskustva sa ERP rešenjima.

Poslednje objave


Elektronska fiskalizacija

Elektronska fiskalizacija 2021-04-14 ,objavio: Admin

Prema Zakonu o fiskalizaciji koji je objavljen u listu "Službeni glasnik RS", broj 153 od 21. decembra 2020. svi obveznici koji imaju obavezu izdavanja fiskalnih računa prelaze na novi sistem. Predviđen rok za početak primene Zakona je 01.01.2022. godine.

 Prema Zakonu o fiskalizaciji koji je objavljen u listu "Službeni glasnik RS", broj 153 od 21. decembra 2020. svi obveznici koji imaju obavezu izdavanja fiskalnih računa prelaze na novi sistem. Predviđen rok za početak primene Zakona je 01.01.2022. godine.
    Zakon određuje da se svi računi u trenutku izdavanja evidentiraju u bazi podataka Poreske uprave. Fiskalizacija računa se vrši pomoću sistema Poreske Uprave koja obrađuje primljene račune. Jedna od novina je to da će svaki fiskalni…

Kompletna vest →

Zašto Vam je neophodan web sajt?

Zašto Vam je neophodan web sajt? 2017-09-01 ,objavio: Admin

Poslovanje bez web sajta u današnje vreme je nezamislivo. Ako niste na internetu, bez obzira da li ste mali preduzetnik ili kompanija, kao da ne postojite. U tekstu su predstavljeni glavni razlozi zbog čega je to tako!

Bez obzira da li imate proizvodnu, uslužnu ili trgovačku firmu, u današnje vreme nezamislivo je predstaviti svoje proizvode i usluge bez prisutnosti na internetu. Marketing mix koji primenjujete takođe nije kompletan ako u njegovoj srži nije moderna internet prezentacija. Zašto je to tako? Pokušaćemo da nađemo odgovor u sledećim razlozima:

Razlog #1. Privućičete više klijenata

Više od 3 milijarde ljudi koristi internet svakog dana,…

Kompletna vest →

Šta je elektronsko poslovanje?

Šta je elektronsko poslovanje? 2017-08-30 ,objavio: Admin

Elektronsko poslovanje je oblik poslovanja kod koga se poslovne transakcije obavljaju elektronskim putem korišćenjem informacione i komunikacione tehnologije.

  • Elektronsko poslovanje (EB – Electronic Business) jeste vodjenje poslova na Internetu, i ne podrazumeva samo kupovinu i prodaju, nego i brigu o klijentima i poslovnim partnerima, kao i organizovanje poslova u soptsvenoj firmi online vezom i organizaciju poslovanja sa klijentima.​
  • E - trgovina (E-commerce) predstvalja kupovinu i prodaja dobara ili usluga putem Interneta kao i prihode od reklame,elektronsku razmenu dokumenata koji prate robu, novac i usluge, poslovanje putem elektronskih sredstava: EDI, email,ftp, itd.
  • Termin elektronska trgovina može se definisati i kao proces upravljanja onlajn finansijskim transakcijama od strane pojedinaca ili…

Kompletna vest →

Kontaktirajte nas


Glavna 176,TC Atrijum
Ruma,22400

office@itsmart.rs